tvrz roveň

Obecné informace:

Dnes již neexistující tvrz ve vsi Roveň. Dnes se na místě tvrze nachází statek.

Historie a popis tvrze:

V písemnostech nacházíme první zmínku o vsi Roveň v roce 1406, kdy je majitelem vsi Zdeněk z Rovně. Další informace jsou trochu zmatené a Roveň figuruje v majetku dalších pánu, kteří se dost často na panství střídali. Většinou bývá ves spojována s vlastnictvím nedalekého sousedního Nebákova. O samotné tvrzi se dočteme z listin z roku 1538, kdy ji prodává Bušek Hubojedský ze Sluh zájemci Lorenci Šmolkovi ze Šmolců a to i se vsí, mlýnem a v té době již pustou tvrzí (hrádkem) na Nebákově. Lorenc rozšiřuje za svého panování statek o vsi Malechovice, Pařízek a Loveč. Po rodu Šmolků se na panství, na přelomu 16. a 17. století, střídá opět spousta majitelů. Z těch významnějších jmenujme Jindřicha Matyáše Thurna, který vlastnil statky v rozmezí let 1609-1611 a prodává je Alexandru Debnerovi, po jehož smrti roku 1619 je statek zkonfiskován. V té době je také zaznamenán veškerý majetek, který k tvrzi náleží a je to kromě tvrze a vsi Roveň i Bacov a část Malechovic a další tři dvory - celková hodnota konfiskátu 4600 míšeňských kop.

Panství nezískává nikdo jiný než Albrecht z Valdštejna, který ho zahrnuje do svého vévodství frýdlantského. Po zavraždění Albrechta v roce 1634 se na Rovni opět střídají různí majitelé. Roku 1668 získává panství Eva Anna z Gryslu a ta Roveň definitivně připojuje k nedalekému Mladějovu. Jelikož v Mladějově stojí již nový zámek, je centrum celého panství právě tam, čímž tvrz v Rovni ztrácí na významu. Postupně chátrá a pustne, až je stržena úplně a na jejím místě vyrůstá panský dvůr. Z tvrze se tak do dnešních dnů nezachovaly vůbec žádné pozůstatky.

 

hrad nebákov

Obecné informace:

Výška: 325 m. n. m.

Dnes již neexistující hrad nad Nebákovským rybníkem. Špatně přístupné místo na ostrohu nad Nebákem - přístup neomezen.

Situace hradu:

Pokud se dostaneme výletem do Podtroseckých údolí až k Nebákovskému rybníku, připomeňme si, že na skalnatém ostrohu nad rybníkem stával malý hrad Nebákov. Hrad byl zabezpečen výborně – ochranu mu poskytovaly strmé skály ve směru od rybníka a z druhé strany z údolí zvaného Žlábky ho chránil hluboký příkop a hradby. Stavitel hrad umístil na poměrně malou plošinu na skále – plošina nemá v průměru ani 30metrů. Na místě, které bylo nejužší, stavitel vybudoval příkop, za kterým stávala kamenná čtvercová věž s dřevěnou nástavbou. Za věží se nacházelo malé nádvoří a za nádvořím, na nejbezpečnějším místě, stálo pravděpodobně dřevěné obytné stavení. Celkový komplex hradu stavitel obehnal zdí.

Historie hradu:

V letech 1925 a 1973 na místě, kde stával hrad, probíhal archeologický výzkum a tak víme, že hrad dle dochovaných vykopávek vznikl někdy ve 14. století. Jedinou zmínku o majiteli, či v tomto případě o majitelce hradu, nalezneme v listinách, kde se uvádí jako majitelka nedalekého obrubského statku Machna Nebákovská. Tato majitelka je také z písemností jedinou známou osobou, mající nějaký přímý vztah ke hradu Nebákov. Z archeologického průzkumu lze doložit i zánik hradu, jak se dle vykopávek předpokládá, vyhořel někdy koncem 15. století. V listinách nalezneme údaj, kdy ke statku Roveň patří také pustý hrad Nebákov. Tímto údajem se také uzavírá jeho krátká historie. Dnes se z hradu nezachovalo zhola nic a v lesích se i špatně hledají zbytky valů či příkopů.

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode